Pogrzeb - poradnik.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu:

Należy udać się na oddział do szpitala po kartę zgonu, następnie udajemy się do Zakładu Pogrzebowego "SKRZYP" w celu załatwienia wszelkich formalności.

Wspólnie z Państwem ustalimy najmniejsze szczegóły dotyczące pogrzebu.

 Jeżeli zgon nastąpił w domu:

Należy wezwać pogotowie ratunkowe by stwierdził zgon i wypisało tzw. Kartę zgonu (karta zgonu potrzebna jest do wystawienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego) następnie wezwać Zakład Pogrzebowy "SKRZYP'

 Dokumenty potrzebne do załatwienia aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego :

-Karta zgonu

-Dowód osobisty osoby zmarłej

-Dowód osobisty współmałżonka\i

 Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego ZUS

-akt zgonu

-odcinek renty lub emerytury ewentualnie książeczka rencisty

-rachunek za trumnę (wystawiony przez Zakład Pogrzebowy)